Poradnia Psychologiczna w Słupsku

W poradni psychologicznej udzielane są nieodpłatne świadczenia z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych. Porady psychologiczne oraz sesje psychoterapii mają na celu wykonanie pogłębionej diagnostyki osobowości, ocenę procesów poznawczych, ocenę innych dyspozycji psychicznych oraz ustalenie diagnozy i planu terapeutycznego.

Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.