Poradnia Psychologiczna w Słupsku

W poradni psychologicznej udzielane są nieodpłatne świadczenia z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych. Porady psychologiczne oraz sesje psychoterapii mają na celu wykonanie pogłębionej diagnostyki osobowości, ocenę procesów poznawczych, ocenę innych dyspozycji psychicznych oraz ustalenie diagnozy i planu terapeutycznego.

Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Informujemy, że od 1.04.2020 Poradania Zdrowia Psychicznego działa w ramach Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego.
Poradnia przyjmuje pacjentów z regionu miasta Słupsk oraz powiatu Słupskiego.
W poradni został uruchomiony punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, który działa od PN-PT w godzinach 8-18.

W poradni przyjmowane są nieodpłatnie osoby dorosłe z dolegliwościami nerwicowymi oraz innymi schorzeniami psychicznymi. Porad udzielają lekarz psychiatra oraz psycholog.

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

Czytaj więcej...

Poradnia Leczenia Uzależnień w Słupsku

W poradni przyjmowane są nieodpłatnie osoby dorosłe z problemami związanymi z uzależnieniem od alkoholu. Porad udzielają specjalista terapii uzależnień, lekarz psychiatra oraz psycholog.

W celu ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.

Czytaj więcej...