Kontakt

Centrum Psychiatrii SON

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia Leczenia Uzależnień
 • Poradnia Psychologiczna

Adres:
Ulica: Ziemowita 1A
Miasto: 76-200, Słupsk
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Rejestracja: (59) 840 20 01
Biuro: (59) 840 17 00
Fax: (59) 840 17 00

 

Centrum Psychiatrii SON

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy Psychiatryczny

 

Adres:
Ulica: Franciszkańska 1
Miasto: 76-251, Kobylnica
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Centrala: (59) 727 94 51
Kierownik: (59) 727 94 52
Fax: (59) 727 94 57

 


Centrum Psychiatrii SON

 • Oddział Dzienny Psychiatryczny

 

Adres:
Ulica: Piłsudskiego 5e
Miasto: 76-200, Słupsk
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Tel: (59) 841 76 68


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Tel: (59) 840 17 00Informacja dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informujemy:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest SON sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Ziemowita 1A. KRS0000162326

 2. Cel przetwarzania danych osobowych
  Wszelkie podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu wykonywania świadczeń zdrowotnych i stanowią integralną cześć dokumentacji medycznej. Podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit h), art. 6  ust. 1 lit c) RODO, Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654), art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie przekazanie danych osobowych może skutkować odmową wykonania świadczeń zdrowotnych.

 3. Okres przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane są w archiwum Administratora Danych Osobowych przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie tego terminu zostaje ona zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Podstawą prawną jest rozporządzanie ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2069) w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 4. Prawa pacjenta
  Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania,, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże powyższe czynności nie mogą wykraczać poza aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Pacjent ma prawo wnieść skargę do zarządu spółki.

 5. Inspektor Danych Osobowych
  Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefon 59 8401700,

 


 

Centrum Psychiatrii SON prowadzi rejestrację pacjentów w trzech trybach:

- Rejestracja osobista, aby zarejestrować się do naszych placówek należy stawić się osobiście pod adresem placówki wraz z wymaganymi zaświadczeniami lub skierowaniami, dokumentem tożsamości oraz peselem,

 

- Rejestracja telefoniczna, aby zarejestrować się do naszych placówek należy zadzwonić pod wskazany na zakładce kontakt odpowiedni numer telefonu,

- Rejestracja elektroniczna, aby zarejestrować się do naszych placówek należy przygotować odpowiednie dokumenty w formie elektronicznej np. skan zaświadczenia lub skan skierowania, a następnie należy przejść na podstronę rejestracja