Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

W dniu 26 września 2016 r. w Sali Teatralnej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbył się IV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad wydarzeniem objął Zdzisław Kołodziejski Starosta Słupski. Organizatorami było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „RAZEM-WSZYSTKO” w Machowinie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Do zaprezentowania swoich talentów zaproszono środowiska osób niepełnosprawnych z powiatu słupskiego, miasta Słupska i powiatów partnerskich. Na scenie wystąpili pacjenci Naszego Zakładu Opiekuńczo Leczniczo- Psychiatrycznego w Kobylnicy. Zespół instrumentalny „Chłopaki swojaki” zaprezentował utwory muzyczne. „Batiary-kawaleriowie” oraz instrumentalną wiązankę utworów ludowych, a Łukasz Zieliński wykonał utwór „To ja D. J. Ł. S. Młody Wilk”.

1 2 3 4 5