Aktualności

Dofinansowanie, nabór 2

SON sp. z o.o. współrealizuje i uczestniczy w drugim naborze do  projektu dofinansowanego z Funduszy EuropejskichZapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na dodatki dla pracowników oraz zakup środków ochrony indywidualnej.

Dofinansowanie projektu: 328 824,67

Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów

SON sp. z o.o. bierze udział w projekcie

"Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa V "Zatrudnienie"

Działanie 5.4. "Zdrowie na rynku pracy"

Poddziałanie 5.4.2. "Zdrowie na rynku pracy"

Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikające z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażony wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowych systemu ratownictwa medycznego w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID – 19.

Cel zrealizowany zostanie poprzez udzielenie grantów, dla podmiotów, które posiadają umowę z NFZ, w ramach trzech modułów:

Moduł I przeznaczony jest dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,

Moduł II dedykowany jest zespołom ratownictwa medycznego,

Moduł III ma wspierać podmioty lecznicze, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorców prywatnych prowadzących leczenie psychiatryczne i terapię uzależnień w formie stacjonarnej.

Granty mogą być przeznaczone m.in. na wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony oraz środki i narzędzia do dezynfekcji, m.in.: środki do dezynfekcji, myjnie, zamgławiacze.

Czas trwania projektu: 01.02.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania: 22 467 753,00 zł

Wartość całkowita projektu: 24 964 170,00 zł

Podmioty ubiegające się o granty będą zobowiązane do wniesienia wkładu własnego

.LOGOTYPY

Dofinansowanie

SON sp. z o.o.

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na dodatki dla pracowników oraz zakup środków ochrony indywidualnej.

 

Dofinansowanie projektu: 328 824,67

 

Pomorskie S.O.S

Informujemy, że nasz Zakład Opiekuńczo Leczniczy skorzystał z dofinansowania w ramach projektu Pomorskie S.O.S dofinansowanego z Funduszy Europejskich

plakat a3

Wniosek o przyjęcie

Osoby ubiegające się o przyjęcie do naszych zakładów opiekuńczo - leczniczych proszone są o dokładne wypełnienie wniosku i dostarczenie go, wraz z RTG klatki piersiowej nie starszym niż 3 msc, do naszej siedziby w Słupsku, ul. Ziemowita 1A.

pobierz-wniosekObowiązuje od 05 września, 2023

Oddziały SON

zaklad-opiekunczo-leczniczy-kobylnica


oddzial-rehabilitacji-psychiatrycznej